Venus Transit - Het verhaal

Info over de transit kan je in het Nederlands vinden op de Mira webpage

Info in English on the Venus Transit can be found here :

home